Povestea Noastră

Grădinița cu Program Prelungit ”Poienița” și-a deschis porțile la 1 februarie 1976 în cartierul Gheorgheni, atunci numindu-se Grădinița nr.67.

În anul 2001 când se aniversau 25 de ani de la deschidere s-a organizat ”botezul” grădiniței, din acel moment purtând denumirea Grădinița cu progam prelungit ”Poienița”.

Din anul 2005 grădinița funcționează în două sedii : strada Alverna nr 63 cu 7 grupe la linia română și o grupă la linia maghiară și structura 1, strada Brașov nr.27 cu 3 grupe la linia română. Colectivul unității este format din 23 cadre didactice(educatoare), două administratoare, două asistente medicale, consilier școlar, logoped, trei bucătărese, 11 îngrijitoare, contabil, secretar și un mecanic de întreținere.

Hrana pentru copii este preparată în bucatăriile proprii din cele două sedii, cu respectarea normelor igienice şi de alimentaţie specifice copiilor preşcolari, de către cele trei bucatărese calificate.

Grădinița dispune de mijloace didactice moderne și foarte variate: calculatoare, multifuncționale, materiale didactice şi jucării adecvate ariilor de stimulare. În cadrul grădiniței există o sală de sport(pe str. Alverna), cabinet de consiliere psihologică și logopedie, cabinete medicale cu izolator. Ambele grădinițe dispun de curți generoase, cu spaţii de joacă prietenose dotate cu aparate de joacă și cu spații destinate activităților de tip outdoor.

Viziunea Grădiniței

Grădiniţa cu P.P. „Poienița” va fi o grădiniţă cu copii fericiţi, încrezători, încurajaţi să cerceteze, să experimenteze într-un mediu educațional securizat, ce le va asigura starea de bine în cea mai importantă etapă de dezvoltare şi care îi va pregăti pentru o societate în continuă schimbare.

Misiunea Grădiniței

Misiunea noastră este aceea de a oferi o educație centrată pe copil, pe dezvoltarea lui în toate domeniile, pe respectarea ritmului propriu de dezvoltare, oferind experiențe de învățare inedite într-un mediu educațional armonios, cu activități extracurriculare variate și atractive – rezultat al implicării unor cadre didactice profesioniste preocupate de propria formare în colaborare cu toți factorii interesați de dezvoltarea preșcolarilor.